Grab Your Slice of Desi Movie History!

Saheli (1960) Lollywood Original Booklet

$3.00

Saheli (1960) Lollywood Original Booklet

 Starring:  Nayyar Sultana, Darpan, Shamim Ara, Bahar, Aslam Parvez, Talish,