Grab Your Slice of Desi Movie History!

Aap Ki Khatir (1979 )- 45 Cover

$1.50

Aap Ki Khatir (1979 ) - 45 Cover

Original Sound Track Cover of Lollywood film

Aap Ki Khatir (1979 )

Cast: Rani, Shahid, Aslam Pervez, Bindia, Rahat Kazmi, Rangila, Nannah