Grab Your Slice of Desi Movie History!

Ab kiya ho ga (1978) - 45 Cover

$1.50

Ab kiya ho ga (1978) - 45 Cover

Original Sound Track Cover of Lollywood film

Ab kiya ho ga (1978)

Cast: Waheed Murad, Najma, Albela, Khalid Saleem Mota, Bahar, Afzal Ahmed