Grab Your Slice of Desi Movie History!

Aj diyan Kuriyan (1977) - 45 Cover

$1.50

Aj diyan Kuriyan (1977) - 45 Cover

Original Sound Track Cover of Lollywood film

Aj diyan Kuriyan (1977)

Cast: Kamal, Nisho, Najma, Nelo, Badar munir, Navin Tajik, Nazim, jamshid ansari, Rangeela