Grab Your Slice of Desi Movie History!

Ajab Khan (1985) Original Poster & Booklet

$3.99

Ajab Khan (1985)   Original Booklet & Poster

Cast: Sultan Rahi, Anjuman, Babra Sharif, Yousaf Khan, Sawan , Bahar