Grab Your Slice of Desi Movie History!

Ajab Khan (1985) Movie Still 4

$1.99

Ajab Khan (1985) Movie Still

Cast: Sultan Rahi, Anjuman, Babra Sharif, Yousaf Khan, Sawan , Bahar, Naimat Sarhadi