Grab Your Slice of Desi Movie History!

Aurat Raj (1979) Press Ad - 13-june-1979

$0.99

  • Aurat Raj (1979) Press Ad - 13-june-1979
  • Cast: Waheed Murad, Rani, Sultan Rahi, Chakori, Naghma, Khanum, Rangila, Nannah, Asif Khan, Badar Munir, Usman Pirzada, Kamal Irani, Tamana, Nazar, Yousaf Khan, Khalid Saleem Mota.