Grab Your Slice of Desi Movie History!

Chori Mera Kaam (1978) - 45 Cover

$1.50

Chori Mera Kaam (1978) - 45 Cover

Original Sound Track Cover of Lollywood film

Chori Mera Kaam (1978) 

Cast: Najma, Sultan Rahi, Ghulam Mohayuddin, Shehnaz, Ilyas Kashmiri, Mustafa Qureshi, Khalid Saleem Mota, Shahnawaz, Seema, Kamal Iranee, Sabiha Khanum