Grab Your Slice of Desi Movie History!

Farz Tey Aulad (1975) Movie Still

$3.00

Farz Tey Aulad (1975) Movie Still

Cast: Naghma, Habib, Sabiha Khanum, Masod Akhtar, Aslam Parvez, Talish. Asad Bukhari.