Grab Your Slice of Desi Movie History!

Garam Coat (1955) & Gumasta (1951) Song Booklet, Urdu Bazaar, Lahore

$1.99

Garam Coat (1955) & Gumasta (1951) Song Booklet, Urdu Bazaar, Lahore

starring:  Nirupa Roy, Balraj Sahni, Jayant, Brahm Bhardwaj, Baij Sharma, Rashid Khan, Vijayalakshmi, Chand

Gumasta: Murad, Nigar Sultana, Kuldip Kaur, Tabassum, Wasti