Grab Your Slice of Desi Movie History!

Hushiar (1990) Movie Still

$3.00

Hushiar (1990)  Movie Still

 Starring: Sultan Rahi, Anjuman, Javed Sheikh, Kavita, Ghulam Mohiuddin, Ismail Shah, Shakila Qureshi, Bahar , Humyun Qureshi,