Grab Your Slice of Desi Movie History!

Inteqam (1972) Movie Still 1

$1.99

Inteqam (1972) Movie Still

Cast: Naghma, Sudhir, Aliya, Iqbal Hassan, Munawar Zarif, Ilyas Kashmiri, Sabiha Khanum, Nazli, Khalifa Nazir, Nannah