Grab Your Slice of Desi Movie History!

Kabhi Kabhi+Faraud (1978) Original Poster Card

$1.99

Kabhi Kabhi+Faraud (1978) Original Poster Card

Small Size Photo 

Cast: Shahid, Sangeeta, Kavita, Ghulam Mohiuddin, Lehri, Aslam Parvez, Khanam,