Grab Your Slice of Desi Movie History!

Khuda Bux (1989) Original Booklet

$2.99

Khuda Bux (1989) Original Booklet

Starring: : Kaveeta, Sultan Rahi, Jahanzeb, Sitara, Humayun Qureshi, Adeeb , Altaf Khan, Zahir Shah, Anwar Khan