Grab Your Slice of Desi Movie History!

Maa Qasam (1990) Movie Still 6

$3.00

Maa Qasam (1990) Movie Still

Starring: Sapna, Badar Munir, Ahad Sheikh, Firdous Jamal, Neamat Sarhadi, Haider,