Grab Your Slice of Desi Movie History!

Miss Colombo (1984) Movie Still 9

$3.00

Miss Colombo  (1984) Movie Still

Cast: Babra Sharif, Faisal, Javed Sheikh,  Sabita, Semaab, Rangeela, Qavi , Nayyar Sultana, Alsam Pervez