Grab Your Slice of Desi Movie History!

Miss Colombo (1984) Postcard

$2.99

Miss Colombo (1984) Postcard

Cast: Babra Sharif, Faisal, Javed Sheikh, Sabita, Semaab, Rangeela, Qavi , Nayyar Sultana, Alsam Pervez