Grab Your Slice of Desi Movie History!

Mohabbat Ek Kahani (1977) Booklet

$2.99

Mohabbat Ek Kahani (1977) Original Booklet

starring:  Kaveeta, Nadeem, Nayyar Sultana, Aslam Parvez, Masood Akhtar, Ambar, Shabbo, Seema, Nanha