Grab Your Slice of Desi Movie History!

Parakh (1978) Movie Still

$2.99

Parakh (1978) Movie Still

Cast: Rani, Waheed Murad, Asif Khan, Usman Pirzada, Navin Tajik, Qavi, Adeeb, Nannah, Tamanna,