Grab Your Slice of Desi Movie History!

Pardah (1966) Cinema Advert

$1.99

Pardah (1966) Cinema Advert

Starring: Shamim Ara, Habib, Gulrukh, Saqi, Shakil, Roshan, Komal, Hijab, Talish

Karachi Cinema Advert 1966