Grab Your Slice of Desi Movie History!

Pukhay Butarey (1985) Movie Still

$1.99

Pukhay Butarey (1985) Movie Still

Starring: Nannah, Ali Ejaz, Mumtaz, Babar Masood, Khanum, Rangeela, Zahir Shah, Bahar, Hanif, Afzal Khan,