Grab Your Slice of Desi Movie History!

Qaidi Yaar (2006) Original Booklet

$2.99

Qaidi Yaar (2006) Original Booklet

Cast: Saima, Shaan, Babar Ali, Shafqat Cheema, Tariq Shah, Nayyar Ejaz, Raheela Agha, Zahir Shah, Anwar Khan, Badal