Grab Your Slice of Desi Movie History!

Sohna Mukhra Tay Akh Mastani (1970) Movie Still

$3.00

Sohna Mukhra Tay Akh Mastani (1970) Movie Still

Starring: Firdous, Habib, Zamarrud, Yousaf Khan, Munawar Zarif, Asad Bukhari, Salma Mumtaz, Khalifa Nazir,