Grab Your Slice of Desi Movie History!

Zabata (1993) Movie Still 9

$1.99

Zabata (1993) Movie Still

Cast: Babra Sharif, Sultan Rahi, Asif Khan, Humayun Qureshi, Jamil Babar, Naghma, Talish, Albela, Zahir Shah, Qaisar Mastana, Jahangir Mughal, Jehanzeb, Mohsin Ali,